TVET  pembangunan industri masa depan
TVET diperkenalkan bagi memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi selaras dengan globalisasi, ekonomi berasaskan pengetahuan kemajuan, teknologi dan mobaliti tenaga kerja global

TVET pembangunan industri masa depan

TVET merupakan singkatan bagi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu.

Skop TVET perlu berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf, dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri.

Ia diperkenalkan adalah bagi memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, selaras dengan globalisasi, ekonomi berasaskan pengetahuan, kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global.

TVET dengan mengupayakan pendekatan yang diterajui industri adalah penting untuk menyediakan modal insan berkemahiran yang diperlukan industri, terutama untuk menyokong peralihan sektor ekonomi ke arah aktiviti berasaskan pengetahuan, selari dengan aspirasi menjadi negara maju pada tahun 2020.

Selain itu, bagi pelajar yang kurang kecenderungan dalam akademik dan remaja di luar sistem pendidikan terdapat juga program khas Sijil dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN).

Pelbagai bidang ditawarkan TVET antaranya ialah pelancongan, aeronautik, automotif, keselamatan siber, animasi dan banyak lagi.

Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr Noraini Ahmad berkata Perdana Menteri, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob telah membentangkan tiga teras strategik TVET iaitu Tadbir Urus Bersepadu dan Terselaras, TVET Dipacu Industri dan TVET Mencorak Masa Hadapan pada mesyuarat Februari lalu.

“Suka saya kongsikan di sini juga bahawa, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif, Majlis TVET Negara (MTVET) atau JKE MTVET yang dipengerusikan secara bersama oleh saya dan Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M. Saravanan, telah dilaksanakan pada 29 Jun 2021 yang lalu.

“Dalam mesyuarat ini, tiga kertas pertimbangan telah dibentangkan oleh wakil-wakil Kumpulan Fokus dan Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK) dan bakal menjadi polisi yang memandu pelaksanaan sistem TVET negara sekiranya diluluskan kelak di peringkat MTVET,” katanya.

PENDEKATAN PEMBELAJARAN INDUSTRY-LED

Noraini berkata graduan lepasan politeknik sentiasa menjadi buruan para majikan dan ianya terbukti apabila kadar kebolehpasaran graduan politeknik bagi tempoh lima tahun sebelum adalah melebihi 90 peratus.

“Pada tahun 2018 misalnya, kadar kebolehpasaran graduan politeknik direkodkan sebanyak 96.1 peratus sementara pada tahun 2019 pula ialah 96.7 peratus.

“Walaupun pada tahun 2020 terdapat sedikit penurunan kesan daripada pandemik COVID-19, kadar kebolehpasaran graduan politeknik masih melepasi catatan nasional, iaitu 91.2 peratus,” ucapnya ketika Persidangan Meja Bulat Mesyuarat Majlis Penasihat Industri Jppkk.

Jelas beliau lagi, bagi memastikan kurikulum pendidikan politeknik sentiasa relevan dengan perkembangan teknologi terkini, penglibatan industri secara aktif amat diperlukan supaya kurikulum yang dibangunkan bersifat Industry Driven Curriculum.

Bagi maksud itu, beberapa pendekatan pembelajaran berasaskan industry-led telah
dirangka. Antaranya ialah program [email protected]; Structured Internship Programme (SIP); [email protected]; dan Industry on Campus (IOC).

“Jika boleh saya kongsikan sedikit di sini berkenaan dengan pelaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan industry-led. Program [email protected] misalnya, menekankan pendekatan mengintegrasikan pembelajaran akademik dan pengaplikasian pembelajaran sebenar di tempat kerja.

“Ia bertujuan untuk meningkatkan aktiviti pembelajaran berasaskan pengalaman (experiential learning) di samping melaksanakan refleksi berstruktur; memberikan pendedahan dan pengalaman industri yang relevan; serta meningkatkan kemahiran kognitif; fungsi kerja personal; etika dan professional pelajar,” jelasnya.

Noraini berkata buat masa ini, terdapat tujuh program [email protected] yang dilaksanakan di peringkat ijazah sarjana muda di Politeknik; enam di peringkat diploma Politeknik dan 16 di peringkat diploma Kolej Komuniti.

Sementara itu, di bawah Structured Internship Programme (SIP), inisiatif kolaborasi bersama industri diperluas melalui (TEP). Sebanyak 21 industri telah menawarkan SIP kepada 2,188 pelajar tahun akhir untuk menjalani latihan industri dan seterusnya menawarkan mereka ini penempatan pekerjaan. Antara industri yang terlibat adalah seperti Maybank, Talent Corp. Malaysia dan MIDA (melalui Program Manufactship MIDA-MOHE).

Sejajar dengan Lonjakan 2: Kecemerlangan Bakat, Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia 2015 – 2025 (Pendidikan Tinggi), yang menggalakkan penglibatan tokoh-tokoh industri berwibawa untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam memperkasakan sistem pendidikan tinggi negara, program [email protected] diteruskan dengan perlantikan 31 tokoh industri.

Dalam pada itu, Noraini menyeru lebih banyak pemimpin dan peneraju industri dapat turut serta dalam Program [email protected] pada masa hadapan bagi berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga mereka.

Seterusnya, di bawah inisiatif Industry on Campus (IOC), persekitaran sebenar industri dapat dibawa ke dalam suasana proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).

Ini bertujuan untuk merapatkan jurang atribut graduan dengan keperluan sebenar industri di samping menyuntik nilai tambah kepada pelajar yang bakal mengikuti aliran TVET.

Noraini turut merakamkan penghargaan kepada pihak Yayasan Tenaga Nasional (YTN), Yayasan Sime Darby (YSD), SIRIM QAS International Sdn. Bhd.dan PKT Logistics Group Sdn. Bhd yang telah banyak menyumbang, khususnya dari segi bantuan kewangan atau biasiswa kepada pelajar dan berharap lebih banyak program penjaan pengajian dapat diketengahkan.

“Ia boleh diperkembangkan kepada semua ahli Majlis Penasihat Industri JPPKK seperti Yayasan TM; Petronas; institusi perbankan seperti Malayan Commercial Banks’ Association (MCBA) dan lain-lain lagi. Hakikatnya, masih terdapat banyak lagi ruang jalinan kolaborasi yang boleh kita terokai dengan pihak lain.

“Jadinya, saya menyeru agar lebih ramai pihak industri bekerjasama dengan KPT terutamanya pihak JPPKK bagi pembiayaan pensijilan profesional kepada graduan.

Ini bagi membolehkan graduan-graduan ini nanti, apabila diserap masuk sebagai pekerja, akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

“Saya sentiasa mengalu-alukan sebarang bentuk idea, sokongan, bantuan dan kerjasama yang erat daripada pihak industri yang dapat membantu pembangunan modal insan negara, terutamanya yang berkaitan dengan TVET. Komitmen dan kolaborasi industri terutamanya serta ahli-ahli Majlis Penasihat Industri sekalian amatlah dihargai oleh KPT.

There is no one can whitsle a symphony. It takes a whole orchestra to play it. Semoga tautan kaloborasi ini akan membawa Agenda Pemerkasaan TVET ke pentas kegemilangan,”katanya. -WILAYAHKU 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )