KWP sasar 100% penggunaan produk biodegradasi dalam tahun 2022
ROSIDA (kiri) meluangkan masa melawat reruai pameran ketika Forum Pemerkasaan Produk Biodegradasi Wilayah Persekutuan 2022 di Dewan Serbaguna, KWP hari ini.

KWP sasar 100% penggunaan produk biodegradasi dalam tahun 2022

DALAM usaha mencegah ancaman kepada kelestarian alam sekitar akibat penggunaan plastik konvensional dan polisterin, pihak Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) telah mensasarkan 100 peratus (%) penggunaan produk biodegradasi dan compostable (boleh dikompos) pada tahun 2022 di Wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan.

Ketua Setiausaha KWP, Datuk Seri Rosida Jaafar berkata inisiatif penggunaan produk biodegradasi bertujuan menurunkan kadar penggunaan plastik sekali guna dan bekas makanan polistirena serta mengurangkan impak pencemaran kepada alam sekitar di Wilayah Persekutuan.

“KWP amat prihatin dan memandang serius terhadap perkara ini kerana selain memberi kesan negatif terhadap kesihatan dan alam sekitar, ia juga mengambil masa 400 hingga 1,000 tahun untuk terurai. Di Malaysia, dianggarkan secara purata sebanyak sembilan bilion plastik digunakan oleh rakyat setiap tahun dan sebahagian besarnya juga berakhir di lautan.

“Penggunaan plastik konvensional dan bekas makanan berasas polistirena ini juga turut mengundang pelbagai masalah lain termasuklah peningkatan kos pelupusan sisa pepejal yang tinggi kepada pihak berkuasa tempatan (PBT) dan menyumbang kepada kejadian banjir kilat yang sering berlaku khususnya di Kuala Lumpur,” katanya semasa berucap dalam Forum Pemerkasaan Produk Biodegradasi Wilayah Persekutuan 2022 di Dewan Serbaguna Kementerian Wilayah Persekutuan hari ini.

Selain itu, menurut Rosida, forum ini diadakan dengan empat tujuan utama iaitu untuk memperkasakan lagi tindakan dan kesedaran berkaitan penggunaan produk biodegradasi; memperbanyakkan lagi produk-produk serta meningkatkan penggunaan biodegradasi dan compostable; memperkukuhkan tindakan usaha sama semua pihak dalam menangani penggunaan plastik melalui pengunaan produk biodegradasi dan compostable di Wilayah Persekutuan serta meningkatkan informasi, ilmu dan kefahaman kepada semua pihak tentang inisiatif yang sedang dijalankan.

Rosida memaklumkan pelbagai program kesedaran dan libat urus bersama masyarakat serta pemain industri juga telah dilaksanakan oleh pihak kementerian, agensi dan rakan-rakan strategik berkaitan antaranya seperti pameran produk biodegradasi, sesi taklimat bersama pihak berkepentingan, sesi pemantauan berkala, operasi bersepadu di premis-premis perniagaan di sekitar Wilayah Persekutuan, serta lain-lain lagi.

“Di sepanjang pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini, pelbagai isu telah dikenal pasti terutamanya yang berkaitan dengan kualiti produk, pematuhan dan kesedaran penggunaan produk biodegradasi dalam kalangan pengguna dan warga.

“Antaranya adalah tahap ketahanan produk yang lemah (weak resistant), produk sukar diperolehi, harga produk biodegradasi yang mahal berbanding beg plastik biasa, produk-produk substandard yang berada di pasaran, produk yang tidak menepati keperluan pengguna dan kos pengeluaran produk agak tinggi,” katanya.

Mengulas lanjut, Rosida berkata isu-isu seperti pematuhan penggunaan produk biodegradasi di premis perniagaan serta penjaja juga masih rendah termasuk kurang kesedaran terhadap kepentingan penggunaan produk biodegradasi.

“Kita sedar untuk mencapai tahap sifar penggunaan plastik konvensional dan bekas makanan berasas polistirena adalah satu perkara yang sukar. Namun, saya yakin dengan komitmen dan usaha-usaha yang berterusan, lebih terancang, komprehensif serta dengan kerjasama strategik semua pihak berkaitan, insya-Allah, kita mampu melakukannya,” ujar beliau. – WILAYAHKU

Share This