Sejarah penubuhan Wilayah Persekutuan

Sejarah penubuhan Wilayah Persekutuan

WILAYAH PERSEKUTUAN merangkumi tiga buah wilayah termasuk ibu negara Kuala Lumpur yang kini berusia 46 tahun. Selepas 10 tahun penubuhannya, Labuan pula diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan dan kemudiannya Putrajaya (19 tahun). Ketiga-tiga wilayah ini dikawal selia Kementerian Wilayah Persekutuan yang turut dipertanggungjawabkan untuk menjaga tiga pihak
berkuasa tempatan (PBT) iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Perbadanan Labuan dan Perbadanan Putrajaya yang menjadi pintu gerbang utama kepada negara.

Kuala Lumpur

 • Diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 1974
 • Ditadbir urus oleh DBKL yang diwujudkan pada 1972
 • DBKL menggantikan pentadbiran Suruhanjaya IbuKota yang ditubuhkan pada 1960

Labuan

 • Diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan kedua pada 16 April 1984
 • Ia merupakan langkah kerajaan bagi menghapuskan perasaan perbezaan antara kaum, bangsa, agama dan semangat kenegerian yang berunsur negatif antara penduduk di Malaysia.
 • Kewujudan ini merupakan usaha positif mencapai matlamat integrasi dan perpaduan negara yang diharapkan.

Putrajaya

 • Dilancarkan pada 29 Ogos 1995 dengan pembinaan Mercu Tanda Putrajaya di Presint 1
 • Pada 1 Februari 2001, Putrajaya secara rasmi diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan ketiga
 • Diurus tadbir sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang utama
 • Fokus utama Putrajaya ialah menentukan pengurusan dan pentadbiran kelas pertama terhadap infrastruktur yang telah dibangunkan
 • Turut dirancang sebagai pusat kecemerlangan sukan air unggul di dunia di samping menjadi gelanggang utama untuk sukan ekuestrian dan polo.

CATEGORIES