Pelan induk Bank Rakyat 2025

Pelan induk Bank Rakyat 2025

KUALA LUMPUR – Bank Rakyat Malaysia Bhd. mengenal pasti enam teras sebagai kunci kepada perjalanan baharu dalam merealisasikan aspirasi Bank Rakyat 2025 (BR25) untuk muncul sebagai sebuah bank yang mapan.

Pengerusinya, Datuk Nori­pah Kamso berkata, BR25 bertujuan untuk meng­integrasikan kemakmuran dan digitalisasi dengan visi, misi serta identiti baharu ini akan dapat dicapai menerusi enam teras yang telah dikenal pasti.

Beliau berkata, teras yang telah dikenal pasti termasuk digitalisasi, pengalaman pelanggan yang hebat, modal insan, pusat nilai penciptaan perusahaan kecil dan sederhana, kemapanan dan kepimpinan syariah.

“Komitmen Bank Rakyat untuk menjadi bank yang mapan bukan untuk me­letakkan keuntungan sebelum kemajuan tetapi untuk memacu keuntungan dengan menumpukan pada kewangan yang bertanggungjawab.

“BR25 adalah pelan jangka panjang dengan tujuan yang ditetapkan untuk menjadikan Bank Rakyat relevan dalam menghadapi Perbankan 4.0 iaitu perbankan di mana-mana tetapi tidak di bank,” kata­nya ketika melancarkan perjalanan baharu Bank Rakyat di sini baru-baru ini.

Majlis itu dirasmikan Men­teri Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Redzuan Yusof.

Noripah berkata, pelan itu mengambil kira landskap kewangan bank yang pelbagai dengan mengintegrasikan lima teras iaitu pelanggan dan ahli, digitalisasi dan analisis, kerjasama dan kerjasama, pekerja dan kemapanan.

“Tumpuan utama perjalanan baharu Bank Rakyat adalah untuk menyediakan bank dalam mendepani cabaran transformasi dan landskap kewangan Islam yang perlu disepadukan ke arus utama kewangan global,” katanya.

Sementara itu, Redzuan dalam ucapannya berkata, inisiatif ini akan mengintegrasikan kemapanan ke dalam strategi perniagaan bank sejajar dengan dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030.

“Matlamat kami adalah untuk membangunkan sistem perbankan Islam yang cekap, progresif dan komprehensif yang akan menyumbang kepada keseluruhan proses pertumbuhan dan pembangunan untuk komuniti, negara dan dunia,” katanya.

CATEGORIES